Giới thiệu

Chúng tôi hiểu rằng nguyên liệu là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm của chúng tôi. Hiện nay nguyên liệu Nattokinase (Nattokinase là một enzyme được tìm thấy trong loại đậu lên men Natto- món ăn truyền thống của người Nhật) có tác dụng làm tan cục máu đông dễ dàng...

Videos